Jens Lindstrøm – 40453546

 En positiv eftersøgning

Jæger se her:

Er du uheldig, kan du her følge en vejledning, som kan være med til at gøre eftersøgningen positiv.

 • Hvordan reagerede dyret da du skød.
 • Hvordan reagerede det de efterfølgende minutter.
 • Vent inden du går til anskudsstedet.
 • Afmærk stedet hvorfra du skød.
 • Gå forsigtig frem.
 • Afmærk anskudsstedet
 • Gå samme vej tilbage.
 • Ring efter den nærmeste schweiss-hundefører.
 • Kontakt eventuel naboer.
 • Brug ikke din egen hund.
 • Hold dig fra området indtil schweiss-hundeføreren kommer.

 Nærmere forklaring se videre efter punkter. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1.    Sprang dyret frem, op og løb hurtig fra stedet, kan det være et bladskud. Det kan også være et forløbskud.

Krummer dyret sig sammen og går langsom derfra, kan det være et vaidskud, men det kan også være et kølleskud.

2.    Gik dyret ned på stedet, kan det være et højt bladskud, men det kan også være et tapskud, og dyret vil så efter nogen tid komme til sig selv, rejse sig og flygte. Vær klar til at skyde igen.

3.    Når du har skudt, må du vente og se efter hvad der sker de efterfølgende minutter, vær klar til at skyde igen, læg mærke til omgivelserne, træer og buske, så du nemt kan finde anskudsstedet.

4.    Inden du går mod anskudsstedet, skal du afmærke stedet hvorfra du skød, Det kan være en stor hjælp, for at hundeføreren kan følge kuglebanen og eventuelt finde kuglenedslag.

5.    Gå nu forsigtigt frem mod anskudsstedet, og vær klar til at skyde igen. Gå ligesom når du går på pürsch. Et dyr vil rejse sig fra sårlejet, hvis det føler sig forfulgt.

6.     Finder du tydelig lungeschweiss, ligger dyret forendt inden for 100 meter. Finder du en større blodplet,  er det ofte tegn på et forløbsskud. Som hovedregel må man sige:  Finder du ikke med sikkerhed tydelig lungeschweiss, skal der tilkaldes en schweisshund.   Har du fundet anskudsstedet, skal du afmærke det tydeligt.

7.    Gå samme vej tilbage som du kom for ikke at træde schweissen mere rundt end nødvendigt. Du kan sagtens have ganske lidt schweiss under dine støvler, uden du selv er klar over, at du har trådt i noget.

8.    Det er altid en god ting at have schweiss-registret i bilen eller jagthytten, så du kan ringe efter en hundefører så hurtigt så muligt.

9.     Har du nogen fornemmelse af, at dyret kan være gået ind på naboområde vil det være god ting, at du kontakter ham og fortæller, at der er en schweisshundefører på vej.

10 og 11.    Hold dig fra området og lad være at bruge andre hunde.  Du har måske selv en god jagthund, men situationen kan nemt udvikle sig anderledes end den plejer, når din hund har taget et dyr på en efterårsjagt. Dyret er måske ikke  så hårdt såret, som du troede, hunden kan måske godt gå spor, men dyret går ind til naboen og videre til den næste nabo og videre igen og nu er du på ulovlig jagt.  Nu er der også spredt schweiss rundt i et større område.

Schweiss-hundeføreren kan næsten altid se på sin hund, hvor du har gået og hvis der har været en anden hund i området.

12.    En positiv eftersøgning starter fra det øjeblik du har skudt og følger ovenstående vejledning.

 Endelig: Alle dyr vil, uanset hvor hårdt de er såret, søge til nærmeste skjul og der bliver de siddende og bliver svagere og er som regel nemme at finde for den rutinerede schweisshund, hvis de ikke er blevet forstyrret. 

Print siden ud så du har den.              

 


Leave a Reply

Seneste indlæg

Tidligere indlæg